Firma IT-Security w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego informacji niejawnych realizuje:

  • Szacowanie ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych;
  • Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego:

-  szczególne wymagania bezpieczeństwa (SWB),

-  procedury bezpiecznej eksploatacji (PBE);

  • Wdrożenie procedur i zaleceń wynikających z zapisów dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;
  • Przeprowadzanie szkolenia dla użytkowników systemu teleinformatycznego;
  • Przejęcie funkcji administratora systemu, w tym odpowiedzialności za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa, przewidzianych dla systemu teleinformatycznego zgodnie z art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (opcja).

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. 2011 nr 159 poz. 948) oraz pozostałych aktów wykonawczych do ustawy.

Właściciel firmy spełnia wymagania do pełnienia funkcji administratora systemu, o których mowa w art. 16 oraz w art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych, posiada:

  • obywatelstwo polskie,
  • zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  • zaświadczenie o odbytym specjalistycznym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzonym przez ABW lub SKW.

 

Firma IT-Security świadczy usługi na terenie województw:

  • woj. dolnośląskiego: Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Dzierżoniów, Milicz, Oleśnica, Oława, Strzelin, Środa Śląska, Świdnica, Trzebnica, Wołów, Ząbkowice Śląskie …
  • woj. opolskiego: Opole, Brzeg, Głubczyce, Kędzierzyn Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, Olesno, Prudnik, Strzelce Opolskie …

 

www.iso-27001.com.pl
www.iso27002.pl
www.iso27005.pl